Příspěvky

Sobota 9.9.

Obrázek
A před námi je další loučení. Budíme se do posledního dne v hostitelských rodinách. Odchod je navíc posunut o 15 minut oproti normálu. Rychle tedy snídáme a běžíme dobalit poslední věci, které přijdou do kufru a budou po další dva dny zavřené v zavazadlovém prostoru.  Kontrolujeme celý pokoj, zda jsme něco nezapomněli a s rodinou se vydáváme na poslední cestu na meeting point.


Tam již čeká řidiči hýčkaný žlutý autobus. Opět plníme jeho břicho, které celý týden zelo prázdnotou. Řidiči skládají různě veliká zavazadla jako trojrozměrné puzzle a snaží se vyšetřit místo pro nákupní tašky. Ano, dnes náš čeká ten dlouho slibovaný rozchod ve městě Coventry.
Nejprve ale trocha historie. Po zaparkování autobusu ve středu města se vydáváme na malou obchůzku. Kroky nás vedou k radnici, kde právě probíhají dny otevřených dveří. Vítají nás průvodci v dobových kostýmech a seznamují nás s historií města. Probíhá ukázka soudobých řemesel s názornými ukázkami.

V těsné blízkosti radnice jsou ruiny k…

Nový čas dojezdu

V 11:45 s naši cestovatelé nacházejí na hraničním přechodu Rozvadov a je upřesněn čas jejich příjezdu na 13:50 - 14:00 hodin.

Rychlá zpráva z cesty

V této chvíli - 10:15 se žlutý autobus s našimi žáky a učiteli nachází nedaleko Norimberka. Předpokládaný čas příjezdu se tedy nemění.Na palubu

Naši cestovatelé se právě nalodili v Doveru na trajekt, který odjíždí do Dunkerque ve 22: 00 hodin. Je tedy jasné, že do Prahy přijedou v avizovaném předstihu a to mezi 14:30 a 15.hodinou zítra odpoledne.
Doufejme, že moře bude klidné a cesta přes půlku Evropy bez komplikací.
Další informace budou k dispozici zítra dopoledne a po poledni můžeme očekávat již telefonáty od dětí z našich hranic na Rozvadově.

Info o cestě

Obrázek
Vytrhávám Vás z krásně psaného deníku, který pro Vás každý den tvořila paní učitelka Zuzana Oulíkové, toho času na mateřské dovolené, a píši stručné informace.
Řidiči vypočítávali cestu a pokud půjde vše ideálně, tak bychom mohli stihnout trajekt ve 22:00. Jinak byl naplánován další trajekt, který jede až v 0:40. Pokud bychom tedy stihli dřívější trajekt, tak bychom i do Prahy přijeli dříve. Tuto informaci budeme schopni upřesnit v ranních hodinách. Jsme domluveni s Barborou Tocháčkovou, že jí informaci pošleme a ona ji vloží na blog.
Je mi jasné, že Vám určitě i děti budou volat a snažit se Vás informovat o čase příjezdu. Aktuální zprávy naleznete také zde.
Držte nám palce, ať máme zítra dobré počasí a cesta ať v klidu ubíhá.


Pátek 8.9.

Obrázek
Je pátek, tedy poslední pracovní den v týdnu, tedy i poslední školní den. Jedeme do školy a naše kroky už vedou do známých míst hotelu, kde čekáme na lektory. V první pauze svačíme tousty, které se už stávají spíše sprostým slovem a mnoho z nás už je „nemůže ani cítit.“ Na závěr druhého výukového bloku se skupiny se svými lektory schází ve společných prostorách salonku a lektoři děkují za aktivitu a pozornost ve výuce, motivují děti k další práci na své angličtině. Ty jim, prostřednictvím Lauřina proslovu také děkují za smysl pro hravost v hodinách, trpělivost a společně strávený čas.

Po obědě odjíždíme na středověký hrad Warwick, ležící ve stejnojmenném městečku na řece Avon. Vstupujeme hlavní branou, která byla dříve součástí královských stájí. Pohled ihned zaujmou nárožní věže, sloužící k dobrému výhledu při obraně hradu. Hned další pohled a zároveň kroky vedou k opevnění u vstupu, kde systémem dvojitých hradeb a věží měl při napadení hrad zajištěnu obranu na nejslabším místě.

H…

Čtvrtek 7.9.

Obrázek
Dnešním dnem se pobyt v rodinách přehoupl do druhé poloviny a ráno se stává pro většinu běžnou rutinou. Tousty, cereálie, svačina, příjezd nebo příchod k autobusu, přejezd ke škole, ranní blok výuky, svačina, druhý dopolední blok anglického jazyka, oběd, záchod a hurá na odpolední výlet.
 A kam že zavítáme dnes? Bude to starobylé město Cambridge. Městečko si opravdu zaslouží být nazýváno studentským. V podstatě je to jedna velká univerzita, kde 100 tisíc obyvatel žije v těsné blízkosti s 22 tisíci studenty a dalšími stovkami turistů. Cambridge je jednou z nejstarších univerzit na světě, a připočteme-li britský smysl pro tradici, ocitáme se při příjezdu jednou nohou o několik staletí zpět v čase.
Zastavujeme se u dřevěného Matematical bridge přes řeku Cam. Most je opředen legendou, že jeho konstruktérem byl Isaac Newton, který studoval na Trinity collage a k jeho konstrukci použil pouze dřevo. Jiná legenda praví, že most pochází z Číny a v jeho konstrukci je ukryta matematická formule. …